Mädhan

Old Swedish Dictionary - mädhan

Meaning of Old Swedish word "mädhan" (or mædhan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhan Old Swedish word can mean:

mädhan (mædhan)
L. A) adv. under tiden, härudner, emellertid. mäden tha salde han annan tiid jordene MBok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 17 (1490). B_) konj.
mädhan (mædhan)
1) medan, under det att. Se Sdw 2: 1270 och B. Bjerre, NorDiska konjunktionsbildningar med teMPoral innebörd 2: 100 ff. - i "relatKLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv" funktion. Se Sdw 2: 1270 och B. Bjerre a. a. 115 ff. j te xiii dagar mädn han smöriess KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 376. " herra iwan sat tha ok thagdhe mädhan iomfrughan thetta sagde KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivan ed Noreen 2153. "
mädhan (mædhan)
2) då, emedan, alldenKLemming. 1871--73.">STund, eftersom. Se B. Bjerre a. a. 119 ff. mädhen jak egh jnsigle hawer KLoster. Utg. av K. G. GranDinsson. 1935.">NMU 1: 81 (1394). ATb 1: 163 81462). haffuer inthe monges budde at tale jens warg tiil lom nogen huslön ytermere än tet han opburit har, meden monss dreff husfolkit vt för fardage KLemming. 1871--73.">STb 5: 84 (1515). ib 188 (1518).
mädhan (mædhan)
3) då, då likväl, ehuru. Se B. Bjerre a. a. 152 ff. hwi sigx at gudh skapadhe fiska oc fughla aff watne mädhan thera likame hawa mera aff iordhinne än aff watne MB 1: 72. " ther äptir spordho the criKLemming. 1871--73.">STne huru thz kom til at the (ɔ hedningarna) tapadho KLemming. 1871--73.">STridhena mädhan the waro swa mange, oc the criKLemming. 1871--73.">STno waro swa faa" KLemming. 1871--73.">ST 85. " mädhan alla andra synde äldras tha mannin älddhras ensamin girin varDir tha vngh" MP 1: 86. 4) så mycket som. Se B. Bjerre, Nysv. KLemming. 1871--73.">STuDier 15: 197 ff. tha vil jach giffua tegh gul lok silff medhan thw vilth haffua Di 256. " tha han hafdhe ätith mäden han vil, tha tok han alt thet ther var til KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivan ed Noreen 2793. - så långt som. Se B. Bjerre a. a. 5) om, såvida. Se B. Bjerre, NorDiska konjunktionsbildningar med teMPoral innebörd 2: 160 ff. mädhan thu älska han (si amas eum) tha caKLemming. 1871--73.">STa han ij thänna brännande wngin" KL 285. mä- dhan iak är swa miskunsamKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir (si ergo sic misericors sum).. . beez thy thu ödmiuKLika af mik miskund KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 106. " mädhan ey fa alle män iämlica thässa sottir (si non omnibus hominibus iKLemming. 1871--73.">STud continGre solet), ära the tha ödhkände oc vita til foren som thom fa" ProsaDikter (Barl) 23.
mädhan (mædhan)
3) ehuru, faKLemming. 1871--73.">STän. " hwilkin mädhan som han är sanDir guz son owärdhughadhis eygh at taka sik til synir oc brödhir alla them a han troa" Gr 388. - Jfr ä mädhan, män.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhan may have also been written as mædhan

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • mädhen.
  • mäden.
  • medan.
  • meden Se Sdw 2: 1347),
  • mädhan som , konj. Se B. Bjerre, Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd 1: 295 f. 2) då, emedan. huarfore huart eeth tingh aff gudhi scapat är goth ok stoor lusthe ok glädhi hanom thz vil actha meden som j somligom är stoor fägrindh. .. j somligom läkedoma (o. s. v.) SvKyrkobr (Lucid B) 138. .. . skatta ok besee the spisningenä, som är i niels dobbins hws, och wyrda henne fore peninga ok (för ä?) mädhan som tydhen är h aarder STb 1: 359 (1482).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back