Mädhbrodhir

Old Swedish Dictionary - mädhbrodhir

Meaning of Old Swedish word "mädhbrodhir" (or mædhbrodhir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhbrodhir (mædhbrodhir)
medbroder, stallbroder. hans mädhbrodher huilken mz honom taladhe MB 2: 90. " vtdreff gaal oc hans mädhbrödher (SOcios) aff stadhen" ib 101. ib 4, 102, 127. Lg 3: 407, 408, 453, 466, 692, 714. SO 191. BtFH 1: 17 (1494, nyare afskr.). - äMBetsbroder, erchebisp jacob i vpsala war elskelige med broder HSH 18: 123 (1497; urk. utfärdad af de svenske rådsherrarne). wore käre medbröder (yttras af svenske rådsherrar) ib 19: 70 (1505). paa wore käre medbröders menigä rigsins raadz wegnä i swerigä ib 75 (1505). " kome the verdige feder ware medbrödra" ib 18: 36 (1496). BSH 4: 99 (1483) o. s. v. om then leyde, SOm ware medbrödhra hade eders nades sendebod giffuet ib 223 (1497, urk. utfärdad af ärkebiskop Jakob UlfsSOn). ware medbröder oc wij ib. thruels olaffSOn war mädherbrodher SJ 89 (1439, urk. utfärdat af borgmästare och råd i Lödöse). FM 300 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhbrodhir may have also been written as mædhbrodhir

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medbroder.
  • metbroder: -bröders FM 300 (1506)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᛒᚱᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back