Mädhfara

Old Swedish Dictionary - mädhfara

Meaning of Old Swedish word "mädhfara" (or mædhfara) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhfara (mædhfara)
medfara. " myn godz oc garde äre skinnede oc illa medfarne" FM 143 (1502). - gå till väga, förfara. vill jach leggia mich all vin on, at thet skall redelighe och skälighe medfares BSH 5: 352 (1509). " är alloledhis laghlica mädhfarit effter stadzlagh" SJ 89 (1438). Jfr fara 5.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhfara may have also been written as mædhfara

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back