Mädhfärdh

Old Swedish Dictionary - mädhfärdh

Meaning of Old Swedish word "mädhfärdh" (or mædhfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhfärdh (mædhfærdh)
beteende, handlingssätt. " mädh the samo troo afsigx iac diäflenom och alla hans mädhfärd SvKyrkobr 305. petulancia är kropsins diwrliken ällir oskäliken j allom limmom mädfärd (habitudo), komen aff kötlika tanka affling" SpV 138. - vanl. pl. at halda gudz tro oc widhersighia diäwlsins mätfärdher SvKyrkobr 4. käthin ok gilian ällir skörhetin aff kropsins mädhfärdhom (gestu), teknar människiona omvändha j eth oskälikit diwr SpV 149. war herre jhesus som oss är giffwin til en spegil ok äptirdöme, j allom synom mädhirfärdom MP 5: 65.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhfärdh may have also been written as mædhfærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mäd-.
  • mät-.
  • mädhir-.
  • -färd )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back