Mädhfylghia

Old Swedish Dictionary - mädhfylghia

Meaning of Old Swedish word "mädhfylghia" (or mædhfylghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhfylghia Old Swedish word can mean:

mädhfylghia (mædhfylghia)
1) medfölja. Se Sdw 2: 1271. riksens radz breff. .. medh flere wtscripter oc article som mederfylgde GPM 2: 18 (1506). " biwd meg käreste fader mederfölia" Troj 51.
mädhfylghia (mædhfylghia)
2) följa, iakttaga? med prep. äptir. hwilkith hws laghlika opbudhith är. .. oc laghstandith är oc i alla maattho epther stadz reth oc lagh metfölgth oc inskriffwit staar j stadzins book HLG 1: 113 (1473). - Jfr fylghia mädh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhfylghia may have also been written as mædhfylghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • meder-.
  • met-.
  • -fölia.
  • -fölgth. impf. mederfylgde GPM 2: 18 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚠᛦᛚᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back