Mädhgava

Old Swedish Dictionary - mädhgava

Meaning of Old Swedish word "mädhgava" (or mædhgava) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhgava (mædhgava)
hemgift. ArfSTv 42, 44 (1461). reuelSTade er hans modherss morgengaffuo oc han haffwer thät oc for sin modherss mdgaffuo ib 8 (b. av 1470-t.). ib. joan kötmangere swarte gaff sin magh lasse vtter en vpbögdh gardh. .. thy ath han ey ville vigas medh hans sySTer, for än for sama medh gaffue hade vissan och borgan fore STb 3: 125 (1493). - pl. d. s. hans modhers medh gaffuor ArfSTv 41 (1461). ATb 1: 164 (1462).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhgava may have also been written as mædhgava

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medh-.
  • med-.
  • metgoffue SJ 2: 244 (1493) ),
  • *mädhgavo bref
  • medagguo breff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back