Mädhgipt

Old Swedish Dictionary - mädhgipt

Meaning of Old Swedish word "mädhgipt" (or mædhgipt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhgipt Old Swedish word can mean:

mädhgipt (mædhgipt)
1) gåfva. " aff thäs häLga andhas mz gifft oc jngywtilsom" Lg 3. 396. 2) hemgift. gaff iac met henne til mädhgifft VII 1/2 löduger mark silffs FH 3: 99 (1447). SJ 31 (1425) , 38 (1426). thet han haffuer giffuit meth sine stiwffdoter anne thet stenhus. .. for metgifft ärligom manne ingwald torstenssen ib 348 (1468). om iijɉ march päninga, som var en metgiffpt FM 217 (1504).
mädhgipt (mædhgipt)
3) dotation. " all thenna forscriffna stykke som ärw nadhennedals closters stychtan, bygning, methgifft som klärka kalla dotacionem, gaffuor til- egnilse oc förläning" FH 1: 18 (1441, nyare afskr.).
mädhgipt (mædhgipt)
4) gåfva som vid inträde i ett kloster lemnas åt detta. thera eghit breff. .. thär the hafua conuenteno giffuit vppa thera ingang ok medhgift FH 4: 43 (1455). ib 5: 41 (1466), 53 (1468), 57 (1469), 321 (1517).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhgipt may have also been written as mædhgipt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mädhgifft.
  • medhgift.
  • metgifft.
  • metgiffpt. met gyffth FH 5: 53 (1468) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚵᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back