Mädhgipt

Old Swedish Dictionary - mädhgipt

Meaning of Old Swedish word "mädhgipt" (or mædhgipt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhgipt Old Swedish word can mean:

mädhgipt (mædhgipt)
och n.? (STockholms STads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt STadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1933.">Stb 5: 33 (1514).
mädhgipt (mædhgipt)
2) hemgift. " en part j hans gardh som fornempda swene smidh war gifwit medh sinne huSTru til mädhergift" KTb 58 (1427). ib. ib 68 (1431). Svartb 411 (1444). ArfSTv 39, 43 (1461). STb 1: 51 (1476). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 29 (1477). Svartb 531 (1477). STb 3: 125 (1493). hans for:ne STiwffmoder skulle forsee hans sySTer til brödz, medhgifft och gafwa epter sine formoge ib 430 (1499). " effter thy at. .. lasse haffuer ffat hennes broderss dotter barbro til sine huSTrv, tha haffuer hon wnt oc giffuit. .. lasse al then del. .. pa hulkit medgifft lasse persson j fridzskilling oplade STockholms STads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt STadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1933.">Stb 5: 33 (1514). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhgipt may have also been written as mædhgipt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medh-.
  • meth-.
  • mädher-.
  • medhe-.
  • mitgift Svartb 411 (1444) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚵᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back