Mädhgiva

Old Swedish Dictionary - mädhgiva

Meaning of Old Swedish word "mädhgiva" (or mædhgiva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhgiva (mædhgiva)
3) giva, överlämna, meddela (befallning el. uppdrag). tha haffua wii. . vpa then fulla macht oss är medgiffuit vpa badha sidhor, fulbordat oc STadfeSTat then ewige friid Rydberg Tr 3: 332 (1474). ib 582 (1513). thesse för:ne xij gode men äre medgiffuit aff borgemeSTere och raadit, at huat the göre. .. skall ware ffult och faST STb 5: 146 (1517). - giva i uppdrag. hadhe ikke per andherson varith. . thaa hadhe the STrax hwghith them ledh ffron leth som them med giffwith var GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 267 (1507). kiere broder, som wij ider metgiffuet oc beffalet alles wores oc mene STadzsins belegligheter, werff oc beSTondt til wor alder kiereSTe nadige herres högmektughet at förarbete STb 5: 357 (1522, Kop). - Jfr giva mädh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhgiva may have also been written as mædhgiva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • med-.
  • met- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚵᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back