Mädhhald

Old Swedish Dictionary - mädhhald

Meaning of Old Swedish word "mädhhald" (or mædhhald) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhhald (mædhhald)
de som hålla med någon, parti. sig ey annet. .. for- hopendes wten kärlek ynnest oc goduilia besynnerlig aff for:na högborna forstinne oc täss metholdh BSH 4: 282 (1501). " högboren forstinna oc hennes methold ib. koning hans och hans metholdh" ib 5: 98 (1506). faar han raada oc flere hans medhaldh ib 216 (1507). ib 343 (1509), 513 (512, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhhald may have also been written as mædhhald

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medhaldh.
  • medholdh.
  • medholl BSH 5: 343 (1509).
  • methold.
  • metholdh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚼᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back