Madhker

Old Swedish Dictionary - madhker

Meaning of Old Swedish word "madhker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

madhker
1)mask; även insekt el. annat djur av lägre ordning. Se T. Ljunggren, Nysv. STudier 12: 149 ff. johannes baptiSTa. .. liffdhe widher skogx honagh ok sma madhka, som kallas locuSTe SpV 208. ib 219. guddomyn skyltis vndhir mandomenom som hwasse jarnkrokin vndhir blötha markenom, ther fiskin wardhir medh swikin ok grypin STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 193. " mädhan jak är jnthe wtan mädker oc mwl" SvB 163(b. av 1500-t.). thät (ɔ brännvin) är goth them thär marken haffuer i bakenom, och for hoffdeno. .. thät är goth them marken haffuer i hareno Sex ekon tr 273. " marka bitha röterna aff (på säden) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 201. muggor äller annar marker gör them (ɔ fåren) ey sidhan omak" ib 24. ffiärelle och andre marka ib 303. " ärw the marane fiärelle" ib 304. lägh thär (ɔ i kriSTallerna) jnwärtis manga marka som skina j mörkeno ib 527. - koll. cledher (o. s. v.). .. som aff maal och matk forderffues kunno STb 4: 72 (1505). dyra balsma. .. som krafft haffde ath bewara nagoth tyngh wtan rötha oc onda lwkt oc mark oc annan wanskelse Troj 188. - Jfr bäria-, eter-, iordh-, kal-, kiöt-, klädha-, mete-, silkis-, skafls-, slem-, trä-, vidhga-madhker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -a SpV 208 ;
 • -omen ib 219.
 • mådker SvB 163 (b. av 1500-t.). matker: matk STb 4: 72 (1505). marker PMSkr 214 ;
 • mark Troj 188 ;
 • -en Sex ekon tr 273 ;
 • -enom MP 5: 194 ;
 • -a PMskr 201, 303, 462; best. -ane ib 304 ;
 • -om ib 303 ; ack. -a ib 527 ;
 • -ane ib 304 ;
 • -om ib 303 ; ack. -a ib 527 ;
 • -ana ib. Jfr Smedberg, Peder Månssons landsmansskap 54)),
 • *madhka fulder
 • madka fulder )
 • madhka ganger
 • marka- )
 • *madhka koster
 • marka- )
 • *madhka miol
 • *madhka skal
 • mathka-.
 • matka-.
 • marka-.
 • -skall. -skaal),
 • *madhkaskalsten
 • mathka-.
 • -steen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚦᚼᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back