Mädhlovare

Old Swedish Dictionary - mädhlovare

Meaning of Old Swedish word "mädhlovare" (or mædhlovare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhlovare (mædhlovare)
den som jämte någon ikläder sig en förbindelse, medlöftesman, löftesman. alt thetta forna och hwan artickel widh sigh lofwom wij konung erich, forda rijkesens rade aff swerige, och allom sweriges jnbyggiarom, trolika. .. att halda, och lofwa medh oss, och fore oss wara medlofwera BtRK 98 (1435, orig.). för oss, och medh oss lofwa alle war medhlofwara ib. begges wara medhalofwara ib 99. " medh alle ware medlofwares jnsigle ib. löööö mäþlungu man, m. L. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhlovare may have also been written as mædhlovare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • med-.
  • medlofwere.
  • medhalofware )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᛚᚮᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back