Mädhlovare

Old Swedish Dictionary - mädhlovare

Meaning of Old Swedish word "mädhlovare" (or mædhlovare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhlovare (mædhlovare)
löftesman? kan thet henda. .. at thöm fornempda bo älla hans mädhlöwaromsom här epter nempnas ey worde betaldher thenna sama koPar som nw är saght Gadolin Pants 273 (1370).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhlovare may have also been written as mædhlovare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -löwärom )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᛚᚮᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back