Mädhstand

Old Swedish Dictionary - mädhstand

Meaning of Old Swedish word "mädhstand" (or mædhstand) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhstand (mædhstand)
BStånd. " gören mik mädstandh oc hiälp" MB 2: 27. FM 151 (1504). BSH 5: 525 (1513? nyare afskr.). stödher sik widh herra förswar oc mz standh LfK 159.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhstand may have also been written as mædhstand

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mädstondh FM 151 (1504)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᛋᛏᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back