Mädhvitare

Old Swedish Dictionary - mädhvitare

Meaning of Old Swedish word "mädhvitare" (or mædhvitare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädhvitare (mædhvitare)
medvetande, genom vetskap (om ett brott) medskyldig (med någon). fints naghen grwffue dreng som malm tager. .. laglige tylwunnen, han oc alle hans medhielpare och medvethara, stande en tywffs reth BSH 5: 512. (1512, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädhvitare may have also been written as mædhvitare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medvethare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼᚠᛁᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back