Mäghinlös

Old Swedish Dictionary - mäghinlös

Meaning of Old Swedish word "mäghinlös" (or mæghinløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäghinlös (mæghinløs)
maktlös, kraftlös. hon saa han swa thröttan oc mäghinlösan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 197. ib 217. KL 318. Lg 3: 86, 87, 88. Jfr mäghins lös.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäghinlös may have also been written as mæghinløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -löss Lg 3: 88. " meghin löss ib 86),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚵᚼᛁᚿᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back