Maghskap

Old Swedish Dictionary - maghskap

Meaning of Old Swedish word "maghskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maghskap Old Swedish word can mean:

maghskap
1) mågskap. aff thy at. .. siälffwir then hälgaSTe konungin oc himerikis kesare sina enda oc älskelikaSTa snille gaff mik til brud, hiölt bryllopit, oc mik tolkin oc swa owerdogan thok til sith manzskap (för maghskap; me quodammodo STröm. 1868--70.">Suum generem fecit) STröm. 1868--70.">Su 357.
maghskap
2) svågerskap, slägtskap som uppkommer genom giftermål. för skyldskap, maghskap, vinsämd SD 5: 377 (1344, nyare afskr.; kan föras till maghskaper). säthia venskap oc saMBindningh j maghskap mz them mz hio[na] lagxskap (cum eis misere connubia, atque amicititas copulare) MB 2: 62 (kan föras till maghskaper).
maghskap
3) slägtskap? the matto ok taka sina magha oppa thz maghskapit blifwi thes faSTare ST 138.
maghskap
4) slägt, ätt tässen är arffdelen släkthennes zabulon mz sith magskap oc äptirkommandom (per cognationes STröm. 1868--70.">Suas) MB 2: 50. " halffdelin aff manasse sönom äptir theris släckt oc maghskap (juxta cognationes STröm. 1868--70.">Suas) ib 38. "ib 42, 44, 52, 54 (de fem senaSTe STällena kunna dock äfven föras til maghskaper).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back