Maistat

Old Swedish Dictionary - maistat

Meaning of Old Swedish word "maistat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maistat
majeSTät. - i den kungliga titeln. at göre konungxligit [mai]eSTat hielp oc biSTond STb 5: 312 (1520, Kop). ib. lo högbordoge konwng epter jac är fwller och aller när edert maieSTat j trohetzsens kärlig optänd Troj 5. ib.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛁᛋᛏᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back