Mak

Old Swedish Dictionary - mak

Meaning of Old Swedish word "mak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mak Old Swedish word can mean:

mak
vila, bekvämlighet. hionagardhin. .. hägnis swa jn oc lykkis swa vm kring mädh enom bolgardh swa wiit al al hionjn haffuin thär jnnan före nat oc dagh siin maak STena kloSTers fridlySTa område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I SmåST på Fsv.">Nio handl rör Vkl 233. thy är thänne sömpnin krpsins dödhir, än sömpnings tilbörgilse är thäns tronna mak (vis lanGUoris) som ältar kroppin til dödhin SpV 268. thet lather jach sa beSTa til lidhers tilkompth nar idhers (så!) beSTh til maks koma kan ath i hiith komen H. Gadh enl. G. Carlsson, Hemming Gadh 349 (1500).
mak
6) gemak. " j wors nadoghe herre konung karls mak paa STokholm" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 3: 497 (1450). maGUs kak STod jnne for mins härre nad hi maked pa örebro ATb 1: 29 (1454). ArfSTv 52 (1461). " til thäs hon kom bir j herrans manch (atria)" SpV 430. 7) avträde, hemlighus. Skotteb 409 (1466-67, Kämn), 453 (147172, d:o). STb 1: 15 (1475). 244 (1480). ATb 2: 222 (1483). haffuer. .. STaffan it mack ok preweth aff sith forrörde huss in vti hwffuendalz grundh och bögningh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 126 (1488). STb 3: 220 (1495). SSkb 118 (1503-04), 158 (1504 -05). STb 4: 76 (1505). " ath makit scal komma vpseth pa samma STadin j gen, som tet förre STodh" ib 106 (1506). ib 319 (1513). HLG 2: 58 (1517).
mak
9) maieSTats. .. werdugheth mach oc hedher GU C 20 (hand 2)s. 111. - Jfr omak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maak.
  • mack SJ 2: 126 (1488) , STb 4: 76 (1505). mach GU C 20 (hand 2) s. 111. maach SpV 430 ),
  • -

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back