Maki

Old Swedish Dictionary - maki

Meaning of Old Swedish word "maki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maki Old Swedish word can mean:

maki
L.
maki
1) socius, kamrat, bundsförvant. " ath han aldregh var tywff ellir tiwffz make" ATb 1: 354 (1471). " hänna leka ällr maki (ɔ den andra mön), läggir barnit j vaggo" SkrtUppb 264. 2) make, like, jämlike. patrimes faders machi ok faders lyke STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 417. - om föremål av samma slag och beskaffenhet som ett annat. the andre makar wildh then skalen j retten STaar fich joan ner erich philpusson tha j gen STb 2: 263 (1488). - Jfr ivirmaki.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • machi.
  • make )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back