Maki

Old Swedish Dictionary - maki

Meaning of Old Swedish word "maki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maki Old Swedish word can mean:

maki
L.
maki
1) socius, kamrat, bundsförvant. " skorpionens ok thässe draka sälladho sik saman til maka" Al 5062.
maki
2) make, like, jämlike. ä findher kaka sin maka GO 20. näpliga fantzs hans maka Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 131. ib 134, 136, 137. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 609. " i skule sökia efther annan makan ower rikith blandh idhre GOdhe men" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 138 (1507). hAlda. .. nakan fore sin maka Al 8304. " han finder ther wäl sin maka" STephens. 1849.">Iv (Cod. B) s. 255. - make, det som är likt. jach will göra thöm eth bondasous. .. ath the Aldrig saGO makan STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 132 (1506).
maki
3) conjux, make, maka. at tu skulde ey hafwa hona til maka Fl (Cod. B) 444. - om djur. Al renfärdogh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diur ok fughla haua ok älska huart thera sin maka STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 33 (86, 36). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 40. ST 215, 216, 509. Ber 37. " ormin oc hans qvinköns maki" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 73.
maki
4) älskare? frw tha wardher han thin make Al 266. - Jfr iämmaki.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maka Di 131, 137),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back