Mäkla

Old Swedish Dictionary - mäkla

Meaning of Old Swedish word "mäkla" (or mækla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäkla Old Swedish word can mean:

mäkla (mækla)
1) mäkla, medla, bemedla. " epter thy ware wine a badha sidher oos i mellin mäkla oc vnskilia" SD NS 1: 611 (1407).
mäkla (mækla)
2) anstifta. " the mekladhe alth ondht blandh almogen" BSH 5: 182 (1507). nogon. .. ther i bland almogen nagoth meklar ib. ther mäkler ok stempler mik ok riighet skade ok fordeff oppa ib 458 (1511).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäkla may have also been written as mækla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mekla.
  • -ar ,
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back