Makt

Old Swedish Dictionary - makt

Meaning of Old Swedish word "makt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

makt Old Swedish word can mean:

makt
L.
makt
1) makt, förmåga. " jättum. .. oss thylikä STorSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flockä waar land ödhä, mädh warre macht minne skulä görä" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ey doghir min ödmiukt thänkiande hona vtan the föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia hänne äptir mz sinne makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 279. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (37, 16). " the STodho a mot hanom mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 861. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 61. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 376. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 901. " iak vil idher thiäna mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All min makt" STrand. 1853.">Fr 1888. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12), 13 (30, 14), 17 (44, 19), 26 (65, 28), 30 (76, 32), 52 (131, 56), 62 (154, 68) 77 (191, 84). STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR IX. " iak vil mz makt ok mugha säta han vidh sina husSTrand. 1853.">Frugh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5507. MD 105. " dauid sprang af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt (totis viriBus) for gudhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 251. " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sukkom oc länktom af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt (lotis conatiBus) til Vart fädhirnis land" ib 255. " VaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna them af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt (toto posse)" ib 155. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 609. " rende till aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla makt" Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 145. " hiog heim aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All syn makt" ib 19. " woro hanom moth af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7999. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han try enkannelika huxa ok STrand. 1853.">Främia äpte makt sinne" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 12 (29, 13). the mågho sik. . wäria äpte makt ok försea tera ib 76 (188, 83). hedhra then SOm thik hedhradhe äptir sinne matto ok makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 302. ib 284, 299, 339, 2: 195, 4: (Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt) 223. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 136. Va 20. SD NS 2: 11 (1408). STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR XV, 64. sik eptir henne STyra. .. eptir thera bäzSTa makt ib 55. huiilkit wi gerne göre wile epter ty i wor match är SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 263 (1506). " ey är j thinne makt at for biudha annat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 364. " thäs haffwer iak makt oc mogha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8591. " han haffde thäs engen makt" Va 11. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl (Cod. C) 1792. Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 93. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 648. SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars b 2. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 15. " äptir thy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum gvdh gawe oss ok warum raadhgiwm macht till" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). om han haffde ther til makt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3695. " the hafua ther til huarte makt äller sinne" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1137. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 157. hafwa Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flane änga makt thik antighia pina älla plagha STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 20. " the sculle ey haua makt hter moth at STa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 513. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 38 (101, 41). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 62. " lä tik ey i the ting SOm tik äru ofhögh iui tina makt" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 22 (55, 24). ängin gik owir sina makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 352. " thz atirhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald thäkkis ey mik SOm är owir naturinna älla likamansins makt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. " thwinga thik owir thina makt" ib 2: 48. at faSTa owir sina makt ib. " thz SOm är owir thina makt oc krapte" ib 49. ib 65. " vilia föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia fulcompnin thing sinne eghne makt oc krankdom oskodadhom ib 48. gudh giuir maktena oc vilian" ib 49. " ey räkker myn makt til thetta" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 69. " lagdhe ther a makt oc mogha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9808.
makt
2) förmögenhet, tilSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgångar. " " SD 5: 479 (345, nyare afskr.). haua sina thiänara tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al äptir sins rikis ingiälda makt (facultatem) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 466. " at then SOm rikir är gifwi fatikom mannom swa mykit SOm hans makt (facultas) til sighir" ib 1: 239. " SOm machten och empnen i kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiomen är til" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 207 (1504). " om then fatiga hielp, SOm wij haffuom nw vtgiort äpter wor fatige makt" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 151 (1507). " wore makten STörre, tha wildom wij gerne göra ythermere STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere peninga ib. han hafdhe ey makt (råd), at lta nakur liws brinna owir henna dödha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 4.
makt
3) tillfälle, utväg. " huar ey är makt at vndan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly (ubi non erit fuga)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 82. at hon skulle ey gifwa Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flenom makt at STrand. 1853.">FreSTa sik STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR VII. " thz huST war them swa lakt at then landen haffdo enga andra makt än the skullo sik ther vnder giffua" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1699. " jach vil fara lönliga jach haffuer ey annars match" Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 264. " the danske ackte göre noget anGrip in wppo march oc kynd oc annerSTadz in i landet, huar the mackter oc tillfälle haffue" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 413 (1510).
makt
4) tillåtelse. " mange viliande illa göra faa ey thäs makt (non permittuntur)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 314. far Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwlin STundom makt at dröfwa han (permittitur ei turbare eum) ib 1: 24. JSTrand. 1853.">Fr 10.
makt
5) makt, kraft, STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. han STridhe swa länge SOm nakar makt älla wäzska är j honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 129. " ey meer makt hafde han tha han loth sich lyfta til häST oc STrand. 1853.">Fra" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2639. " mz kranka makt" ib 2669. " for kropsins helSO ok makt" Gren. 1866.">Ber 121. " for sökiä om iach haffuer nokon makt eller STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKhet" Va 19. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1097. " binder sidhan mik swa skämelik vidher eet trä mz sinne makt" STrand. 1853.">Fr 1119. forgangin Var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thera makt Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5011. fore vintirs makt ib 351. " the SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allä limannä makt hafdho miST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 144. " äftre STamnin synGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir löSTis aff bySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghionna makt" ib 175. " thz SOm wardha ma mz Gräsa krapt oc nakra STrand. 1853.">Frwkt ther är naturlik makt i" MB 1: 107. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All naturlik makt STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 8 (19, 9). " medh lek ok skemtan göra sik hus ok fäSTe, ok tilSTorma medh makt ok konST sinne" ib 53 (136, 58). STrand. 1853.">Framgik han af Grafwinne mz sinne eghne makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 221. " hafdhe swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa makt aff gudhi at hwar the siuk människia fik helSO SOm han lagdhe sina hand vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 46. ib 52. " hawir scriptamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin swa STora makt" ib 113. " at maria gudz SOn af thäs häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga anda dygdh oc kraft oc makt födde" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 65. - kraft, egenskap. then thridhi STen hafuer swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa makt STrand. 1853.">Fr 893. " tha hertugh STrand. 1853.">Fräderik sa then makt (näml. hos STenen) hwilka dygdh ok hwilka krafft" ib 918. " mädhan the sama makten (virtus) Vare j thom (ɔ: yrte)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 114. Gren. 1866.">Ber 216. synapper. .. haffuir tessa mact LB 3: 53. - STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa (hos dryck). aff ölsins makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 60.
makt
6) makt, välde, inSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flytande. at ängen synd matte fa noquara mact mäþ hänne hiarta Bu 10. " idhro lifwe hafwa the änga makt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6842. " finGO makt (efter andra handskrifer rättadt STrand. 1853.">Fr. mat) owier han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251. ther mäSTa makt haua i STadhom älla landom thöm STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). " swenska sculde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldregh koma til makt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 26.
makt
7) makt, kraft, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan. än thot ordhin hördhos tha hafdho the ey makt (vim) ok STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK j sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 253. " än thot mins kärlekx ord äru scriwat ok skulu bäras j wärlGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinna tha formagha the ey hafwa makt för än the koma j fullare lius" ib 254. - makt, kraft, eftertryck, besked. slogho them oc owir wnno j STore magt (plaga magna) MB 2: 231. " tha wart i STokholm howat aff makt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1148. " thu spö ther äpter mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle makt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6593. " aSTunda ok ärfwodha mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle maght" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 419.
makt
STridskrafter . gudh SOm mz enom wilia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla maktir (vires hoSTium) owir winner MB 2: 317.
makt
9) våld. " inginGO mz makt i thära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTir ok inlykkio" Gr 283. Grep STyrit mz makt (violenter) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 177. STycken på Forn Svenska.">PfN 140. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10374. " the forwinna idher mz makt oc liST" ib 10506. ib 9926. " wart phila förd for rätten mz STora makt och awnd" Va 8. watnet. . mz idkeliket affSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al gnagher oc Gröper harda STena oc bärgh, ey mz maktenne, wtan mz STrand. 1853.">FramhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzens jdkan oc idhkelikhet STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 129. 10) makt, mynGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dighet, bemynGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Digande, rätt. hawa fullä makt aff bäggiä Varrä väghnä. .. þem landom oc jngäldum fyrise SD 5: 562 (1346). ib 568, 639 (1347). gywom wi þem tolf. .. fult wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald ok makt. .. sannynd j þolicum mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alom ok sakum vtletä ib 606 (1346). ghifuir iach härazhöfGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dingianom fulla makt oc wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al at gifua. .. olaue harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlsSOne lysit oc faSTa opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa thet forscrepna GOoSDh SD NS 1: 3 (1401). ib 22 (1401) o. s. v. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 3: haffue thaa verchmeSTara. .. fulle makt the skoo mz vitnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort thaga SO 32. " nar biscopin haffwir giffuit hanom makt binda oc lösa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 26. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 71. " gaff han them fulla makt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1684. ib 8147, 1: (sfgn) s. 179. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla dSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala scullo the haffua makt ib 2: 4688. " kom sanctus briccius j gen til sit biscops döme mz STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pawans makt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 638. " aff hwas makt ällar orloff ginghen i her wt" ib 3: 190. " aff thäs makt oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodh ginghom wi ther wth SOm silff hwffudhet war äpther giort ib. tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar jak aff the häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe thräfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allelikhetz makt ok dygdh (ex virtute. .. Trinitatis)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 337. 11) makt, gällande kraft, giltighet, beSTånd. at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda. STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyä oc göma vskad oc fulkoma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al förnäfnd STökke oc hwart þerra särdelis i sinne makt SD 5: 568 (1346). " skulu the breff. .. sina fulla magt hafua a badha sidhor" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 192 (1387). ib 193, 198 (1387), 2: 116 (1400). SOm sighia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almenneleca widhirsigilse inghen match haffwa (non vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alere) SD 5: 210 (öfvers. STrand. 1853.">Fr. sl. af 144-tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alet). at huat wy göra skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al blifua vid magt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5230. at gaMBle väghin ok laghin. .. skulle til ryggia gaa oc miSTa sina makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 295. SO 53. 12) makt, vigt, betydelse. af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom thänkilSOm liggir os mäST makt (vis) a thäsSOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 171. " ther them badhom laage STor makt opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7002. ib 5795. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 33. Va 10. Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 165. SO 48, 153. " om the STykke ok ärendhe them waarda ok makt vSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa lighia" ib 47. " STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa en manath myndre eller meer ther är ekche makth vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" ib 34. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1019, 2344, 3028. " aff scriffwarom ligger mykit makt om the haffwa GOdha akt" MD (S) 291. om hans liiff är mik ängin makt STrand. 1853.">Fr 711. lithin makth är vm then hedher änghin dygdh föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgher GO 269. laghdhe han STora win oc makt (macht) opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bökir j the heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho script ST 4. - JSTrand. 1853.">Fr ful-, Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivir-, konunga-, troldoms-, Van-, väl-makt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • magt BSH 1: 192 (1387), 193; RK 2: 5230, 8147 ; MB 2: 231.
  • maght SD NS 1: 22 (1401) o. s. v.; Bil 602 ; Al 2055 ; Su 449.
  • macht VKR 3 ; Di 92 ; Gers Ars b 2; SO 153 ; SD 4: 464 (1335, nyare afskr.), 465; -en FM 207 (1504). -ir),
  • maktalös
  • macthe- )
  • makts bref ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back