Maktas

Old Swedish Dictionary - maktas

Meaning of Old Swedish word "maktas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktas Old Swedish word can mean:

maktas
refl.
maktas
1) mäkta, förmå. " ey maktas min sin til at skilia älla scodha mällan beezst ok söt" MP 2: 230.
maktas
2) stärkas, få kraft, vinna styrka. liwsande ok brännande lughe j hulkom. .. vptändh liws maktas (convalescunt) Bir 1: 175. ib 3: 25.
maktas
3) vara mäktig, regera. han skal. .. maktas (vigebit) i äwärdhelikhet Ber 212.
maktas
4) få makt, få öfverhand. skal. .. osämia ökias ok maktas Bir 3: 429. " at. .. dyäfwlen. .. maktas (prævalere) swa storlika när mangom" Su 427. - Jfr vanmakta samt mäkta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back