Maktbref

Old Swedish Dictionary - maktbref

Meaning of Old Swedish word "maktbref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktbref
bref som innebär ett bemyndigande el. medgifver en rättighet, fullmakt. RK 2: s. 340. BSH 4: 106 (1484), 5: 531 (1513). HSH 19: 113 (1505), 116 (1506), 140 (1506). - i allmh. uRKund som bekräftar el. intygar något. SJ 299 (1462). - Jfr makts bref.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • machtbreff SJ 299 (1462).
  • macht breff HSH 19: 113 (1505), 116 (1506), 140 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back