Maktbref

Old Swedish Dictionary - maktbref

Meaning of Old Swedish word "maktbref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktbref
(skriftlg) fullmakt. Rydberg Tr 3: 161 (1436). Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 202 (1480, nyare avskr.). STb 2: 543 (1491), 4: 31 (1504), 194 (1511), 261 (1512), 5: 15 (1514). anderss. .. skal tet goz aname effter tonius maktbreff jnnehollelsse STb 5: 136 (1516). - i allm. urkund som bekräftar el. intygar mågot. besilgde borgemeSTer och raadit tw beuisinge och makt breff. . it om xc mark och annet om i!UDDA_TECKEN?c gyllene STb 5: 33 (1515). ib 52 (1515).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • macht-.
  • -breff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back