Mäkteliga

Old Swedish Dictionary - mäkteliga

Meaning of Old Swedish word "mäkteliga" (or mækteliga) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäkteliga (mækteliga)
1) med makt, med kraft, kraftigt. staan a moth mäktelica MB 2: 402. han sa huru mektelica diäwlin war her inbundin Lg 3: 232. - kraftigt, häftigt, våldsamt. byyntä mäktiligä at sla til honom Va 37. " hwsen rystes mekteliga" RK 3: (sista forts., prosa) s. 175. 2) med makt, med härsmakt. store försten will ther tha mäcktelige komme FM 657 (1516). - Jfr maktelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäkteliga may have also been written as mækteliga

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mekteliga RK 3: (Sista forts., prosa) s. 175. mäktiligä Va 37. mä'ctelige FM 657 (1516) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᚽᛚᛁᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back