Maktlös

Old Swedish Dictionary - maktlös

Meaning of Old Swedish word "maktlös" (or maktløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktlös (maktløs)
ogiltig. " them (ɔ: breff) gör jak dödh ok mactlöss" SD NS 1: 102 (1402). ib 474 (1405). BSH 2: 116 (1400). Jfr maktalös.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so maktlös may have also been written as maktløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mactlöss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back