Maktlösa

Old Swedish Dictionary - maktlösa

Meaning of Old Swedish word "maktlösa" (or maktløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktlösa (maktløsa)
maktlöshet, brist på stridskrafter. saa wij engen tillfele haffua i nogra motta her lengre duelias för macktlösa sculd BSH 5: 11 (1504). för makthlöse skuld HSH 20: 198 (1507). ib 207 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so maktlösa may have also been written as maktløsa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • makthlöse.
  • macht lösa HSH 20: 207 (1507) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back