Maktogher

Old Swedish Dictionary - maktogher

Meaning of Old Swedish word "maktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktogher Old Swedish word can mean:

maktogher
1) mäktig, egeande förmåga, i stånd (att). med inf. thu äst maktoghir värna mic KL 288. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 221. " maktoghir. .. at göra alt thz han vil" KLemming. 1860.">Gr 293.
maktogher
2) mäktig, kraftig. " fore maktoghom konungom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4. " maghtoghar guðdombar" Bu 63. ib 495. gudhlikt liws oc maghtokt Bil 232. " bödh sik i enwighe mz hanum til maktogha gerningh ok sagdhe sik kunna eeth gudz nampn swa maktukt at biärghin springa en thz nämpnis" ib 85. " kallado han. .. maktoghasta kiättara sleggio" ib 650. " er. .. all dyghd ok all nturlik makt thes starkare ok thes maktugare at hon er all sik saman: swa er ok almoghe ok hans styrilse thes bettre ok maktugare, at hon (för han) er alder sik saman" KS 8 (19, 9). - mäktig, mättande. teþes hanom. .. en levar. .. sua dryghan (för dryghar) ok mactoghan (för mactoghar). at han war allom gärniges mannom tuo dagha tel fulla föþo Bu 417.
maktogher
3) mäktig, betydande, stor. bygdhe sik maktoghan stadh Bir 1: 191. ib 3: 80. " ther helde iudhe eith maktokth tingh" MD 32. - väldig, stark, häftig, stor. mz tarom ok matogho rope KLemning. 1860. SFSS.">Bo 166. maktoght oc skadhelikit vädhir Bir 3: 292. " sion gik swa maktugher" Bil 268.
maktogher
4) mäktig, betydande, inflytelserik. thänne piltin är mykyt maktoghir mz gudhi KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. ib 22. - Jfr of-, van-maktogher samt mäktogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher.
  • maghthoghar Bu 63. n. maktoght. maktokth. maghtokt. maktukt),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back