Maktogher

Old Swedish Dictionary - maktogher

Meaning of Old Swedish word "maktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maktogher
1) mäktig, ägande förmåga. Saml 6: 157. - med gen. haff miskund ower mina syndher, som thu yMPnith thäs maktogher är SvB 152 (omkr. 1500). 2) mäktig, kraftig. om vin. maktogasta (dulcissimum) wiin aldra wärdoghasta guddomsins Mecht 168. 3) mäkitg, betydande, stor. skal enghen til dyrffwas at ransaka gudz maktogha gärningha, och hans lö[n] ligha doma JMPs 472. 5) befullmäktigad, bemyndigigad. SE SDw 2: 1266.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back