Mäktoghet

Old Swedish Dictionary - mäktoghet

Meaning of Old Swedish word "mäktoghet" (or mæktoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäktoghet (mæktoghet)
1) makt, välde. ty stadfäster jac tiig tiil herrä oc konwng. .. bärande krona oc konwng spyra epter myn dödh j wolloga kongliga mäktoghet Troj 99. - maktställning, rang. tw (ɔ: Helena) skalt hedras oc wordas epter tyn mäktoghet oc högbordoghet (tu enim in tua magnitudine honoraberis uleut maior) Troj 67. 2) makt, kraft, styrka. jac (ɔ Medea) är ath enast j bland dödeligom människiomsom forma beswika oc fortaga martis affguda stora krafft, och möthe hans mäktoghetz tiilskyckning (potentialiter institutis) twärt j moth mz myna konsters makt Troj 14. ib 121. " saa frälste hector honom wndersamliga j syn föreleks mäktoghet (in Hectoris miraculosa uirtute)" ib 134. ib 176. - Jfr al-, ful-, högh-mäktoghet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäktoghet may have also been written as mæktoghet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back