Mäktoghet

Old Swedish Dictionary - mäktoghet

Meaning of Old Swedish word "mäktoghet" (or mæktoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäktoghet (mæktoghet)
[Mnt. mechicheit] makt, välde. mins waldz mäktoghet Bir 1: 132. " i skwlin lika wara baadha i mektogheth och lika wellogha" Lg 3: 119. ib 291. - ss titet (gifven åt riksföreståndaren). fick jach ether mectughedz breff BSH 5: 159 (1507). ib 160. - Jfr alz-, höghmäktoghet, samt maktoghet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäktoghet may have also been written as mæktoghet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mektogheth.
  • mectughet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back