Mäld

Old Swedish Dictionary - mäld

Meaning of Old Swedish word "mäld" (or mæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäld (mæld)
L. (ack. mäld MELL B. 28: 5; KrLL B. 37: pr. sannolikt att föra hit) mäld, såd som skall malas. mala sina mäld ST 490. MB 2: 122. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 6. Jfr mälder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäld may have also been written as mæld

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back