Mäld

Old Swedish Dictionary - mäld

Meaning of Old Swedish word "mäld" (or mæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäld (mæld)
mäld, säd som skall malas. Se A. Janzén, Studier över substantivet i bohuslänskan 195 f. mölna qwärn. .. thär mals clostersens mäld VKJ 11 (1447). ib 26. ffar ris mäldher versus si vis pro farre nummos precium mihi fare wilt thw haffwa päninga för mäldet sa säk mik wärdhit GU C 20 s. 253.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäld may have also been written as mæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mälder ,
  • *mälda thrang
  • melda trang )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back