Mälla

Old Swedish Dictionary - mälla

Meaning of Old Swedish word "mälla" (or mælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mälla (mælla)
1) yppa, angifva, förråda, skulen j swäria mich ey melle biscopen swor j [1] eed sa braad at aldre welia melle thz raadh RK 2: 8252, 8254. meller jac. .. then mich tedhe ib 8271. MD (S) 216, 217. 2) yttra, säga. tha böriade konungen til hans kompan mella MD (S) 248. - Jfr mäla (tala, säga; angifva).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mälla may have also been written as mælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mella.
  • melle.
  • meller RK 2: 8271) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back