Malman

Old Swedish Dictionary - malman

Meaning of Old Swedish word "malman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malman
målsman, förmyndare. " brände. .. akra sins maalmanz (Lg.">Bu molz manz 176)" Lg 973. Jfr mals naþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maal- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back