Malmber

Old Swedish Dictionary - malmber

Meaning of Old Swedish word "malmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malmber Old Swedish word can mean:

malmber
eg. stoft, sand.
malmber
1) sandig maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, sandfält. ss namn på förstad vid Stockholm. brat aat mAlmen rympde the Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8960. " the beeladhe badhe mAlm oc bro ända" ib 3: 955. ib 968. " vp a mAlmen" SJ 53 (1433). SO 187, 196. " pa badha mAlmarna" ib 31. ib 98, 110, 158, 197. " oppa norra mAlm" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2225. SJ 37 (1426). a Sudhre mAlm ib 48 (1430). " juxta syndræ mAlm" SD 2: 56 (1288). in syndramAlm ib 57 (1288). " ad plagan boreAlem dictam nyrramAlm" ib 94 (1290). " pa sydher mAlm" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4416.
malmber
2) mAlm. " opta finz gul j hardhom mAlm" Bir 2: 151. ib 3: 6. " ett sölfberg. .. ther mAlmen war mykit fyn oc klar" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5696. - metAll. hwar gul ok görsama ok Alscona mAlm latir vaxa j jordhinne Bil 534. " mällan Al the thingh SOm iak skapadhe äru min ordh. .. wärdogast swa SOm gul owir Alla mAlma" Bir 1: 235. " Aldra handa mAlma kön" ib 3: 245. ib 133, 279, 333, 4: 157. MB 2: 238. - mAlm, brons, koppar. thässa materiam lätu romara mesterlika göra mz stöptum mAlm Bil 375. " smältir ginstan swa SOm mAlmBir (æs)" Bir 1: 89. ib 2: 17. " aff mAlm ok eer" Al 4025, 4454. koper, messing, mAlm, tin oc bly MBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 51 (1450). " mz silffwir oc gwl oc mAlm (ære) oc järn" MB 2: 57. " taflor aff mAlm äller koppar (tubulis æreis)" ib 242. ib 272. " wäl liwdhande mAlmer" Su 225. ib 227. - Bildl. thänne paue är aff bätre mAlm (ære) än then SOm fore honum var Bir 2: 247. - Jfr iärn-, iärnbiärMBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-mAlMBer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • malmer Su 225, 227. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back