Mälta

Old Swedish Dictionary - mälta

Meaning of Old Swedish word "mälta" (or mælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mälta (mælta)
mälta, bereda till malt. VKJ Bil 284 (1466). " laat meltä thin aarswext oc affrath för än tienden inkomber" Brasks Cal 273. Arnell Brask Biᴵ 21. item iiiɉ pund bygh mölth HLG 3: 95 (1528). ib 112 (1528). ib (1529).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mälta may have also been written as mælta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • melta.
  • meltä.
  • -adhe.
  • maltat ib 112 (1529) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back