Mälta

Old Swedish Dictionary - mälta

Meaning of Old Swedish word "mälta" (or mælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mälta (mælta)
mälta, bereda malt. the mälta skullo bryggia ok baka RK 1: 1644. - mälta, bereda till malt. rogh latha mala och korn mältha BSH 4: 318 (1502). " genom fuktande bringa till groning. tagh gardkwmen och meltha vti ätykio som malth" LB 7: 155.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mälta may have also been written as mælta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • meltha LB 7: 155) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back