Mältare

Old Swedish Dictionary - mältare

Meaning of Old Swedish word "mältare" (or mæltare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mältare (mæltare)
mältare, maltberedare. ss tillnamn. "hans melter" Skotteb 207 (1465-66). ib 215 (1465-66). VKU 11 (15450).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mältare may have also been written as mæltare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meltere.
  • melter.
  • möltere Skotteb 237 (1466-67)),
  • *mältara bodh

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back