Malyrt

Old Swedish Dictionary - malyrt

Meaning of Old Swedish word "malyrt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malyrt
malört, äfven dekokt på malört. "absintium thz är malyrt" LB 3: 71. ib 1: 96, 2: 10, 45, 3: 34, 39 o. s. v., 4: 349, 354, 5: 77, 80, 6: 284. han som lägger malörth i syn kläden, them skär ey maalen ib 7: 2. " malörth doger for klade. om man twar sig mz hona ib. drick malörth ib. "ib 1, 5 o. s. v. drukkin af malyrtinne Bo 204. skal iac mätta thöm mz beske malört MP 2: 189. Ber 212. " stiärnanna naMPm kallas maalyrt" MB 2: 345. tridhie delin aff wathnen wart giordher til maalört ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maalyrt.
 • malört.
 • malörth.
 • maalört.
 • malirt LB 3: 39.
 • malirth ib 5: 80),
 • malyrta bladh ,
 • malyrta lagher
 • malyrte- )
 • malyrta rot
 • -rooth )
 • malyrta vatn
 • malyrte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛦᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back