Mana

Old Swedish Dictionary - mana

Meaning of Old Swedish word "mana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mana Old Swedish word can mean:

mana
L.
mana
1) påminna om, erinra om. med sakens ack. manandhe enkannelika waars skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Paras nadh oc mildhet STröm. 1868--70.">Su 3.
mana
2) med prep. up a. " mana ther opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Pa at niclis skulde honom slottit faa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5804. ib 5808.
mana
3) påminna om, lägga på hjärtat, mana, förmana, uppmana. med sakens ack. at fulcomna thz häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe mannin hafdhe manat ok sakt EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 297. - med personens ack. the manadho oc lärdho syndEGa män STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 140. " manadhe hona ok sagdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 336. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Pass. han vardh manadhir af änglenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 19. - med personens och sakens ack. georgius manaþe kunugen þry þing EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 492. - med personens ack. och inf. utan at. synom manadhe mik aldre visa thrät STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 86. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. - med personens ack. och inf. förEGången af at el. til at. manom vi biscopin at äta brödh skinona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 308. " manadhe han them til at göma wars herra EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordh" MB 1: 427. - med personens ack. och sats inledd af at. at mana the danska men at konungen holle then dechtingen än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2160. " mana iac þic at þw sculi ey aSTunda at se gudz þiäniSTa manna likamlikit änlite" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 184. " med personens ack. och prep. til. manadhe han alla til bätringh" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Pa 7. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 247. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 72, 3: 170, 219. jak manadhe thik til thina siäla helso (admonendo te. .. de salute aminæ tuæ) ib 2: 332. - med inf. förEGången af at. han manaþe at fly rosinna laST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 184. - med prep. af. manadhe aff (admonebat de) sidhanna vmuändilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 418. - med prep. til. tha han hafdhe länge manat til bätringh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Pa 7.
mana
4) lägga p hjärtat, inlägga, mana. med innehållets ack. mana ith goth ordh for os STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 16 (1504). ib 186 (1507).
mana
5) bedja, anroSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Pa, åkalla. " med personens ack. for thy war herra wardh EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bundin oc fangin for wara skuld om natsangx tima thy skulum wi bidhia oc mana han at han oss lösö aff syndanna bandum" ST 170.
mana
6) mana, besvärja. þän sami diäwl. .. förþe hans sial te[l] häluites. þär tel at sanctus iacoEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus mötte ok manaþe ok EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grep siälena af diäulenom handom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 171. - med personens ack. manar iak thik a thina tro Iv 317. jak manar (adjuro) thik vm lifwande gudh MP 2. 12. jak manar idhir vm al helag thing ib 138. " jac manar idher om keysarins heLBrygdo" MB 2: 378. " manande them om israels gudh oc om hans häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha naMPn" ib 398. STröm. 1868--70.">Su 323. " manar jach alla rottor oc mys vnder vars herres högxte naMPn oc lydno" LB 7: 39. - med personens ack. och inf. utan at. böþ mana þän döþa mz STaue nom up STanda EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 101. manaþe þöm (djäflarne) a guz vägna þäþan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort fara ib 137. " hon manaþe damianum ensamen iuir guz namn taca viþ eet litet present. ok eigh forsma guz namn som hon manaþe han mz ib 514. - med personens ack. och inf. förEGången af at. manadhe han ifuir gudhz naMPn at säghia sik hwat människio han hafdhe warit" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 403. - med personens ack. och sats inledd af at. om gudz lagh manom wi idher at j ängom sighin tässa ordh MB 2: 392. ib 401. ST 465. STröm. 1868--70.">Su 243. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 339. " jach manar tiik fleen ryyl, wexth. .. vider gud fader oc son och then heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge andhe, oc vider then rädelica gudz dom. .. oc vider iheSTröm. 1868--70.">Su chriSTi benedide naMPn, oc vider hans heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">LgaSTa lichamma, jach manar tik fleen, ryl vext eller huad tw är, at tw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort flyr" LB 7: 19. ib 20, 21.
mana
7) kräfva, fordra (penningar). med personens ack. at kräfva oc mana alla thöm ther i nakar handa matto finnas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno nakat wara plikoghe SD NS 1: 415 (1405). - med personens ack. och prep. um. ejnghen ma annan vm gield ok skuld ohöwizlika mana MEG (red. A) 55. ib (red. B) 60. EG 64.
mana
8) kalla, befalla. thit i mane wil iak kome STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3564.
mana
9) innana, föra ss fånge. the mana thom til veSTeraars STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna lEGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9407. ib 9442, 9445, 3: (siSTa forts.) 5331. haffuer EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gripit ij (2) mine swene oc manct them ther i bin STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 561 (1516). " ath mane them hedhan" HSH 20: 65 (1506).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mana sik bort Al 7582.
  • mana up a ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back