Mana

Old Swedish Dictionary - mana

Meaning of Old Swedish word "mana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mana Old Swedish word can mean:

mana
L.
mana
thätta ordhit icarnacio. .. manar mik oc aminner for thän kärlekin ib 99.
mana
3) påminna om, lägga på hjärtat, mana, förmana, upPMana. jucieo. .. kalla mana oc rdha (ɔ reta) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 19. - med sakens ack. swa som enkte gangn giordhe tolghit höght liffwrne mana ok loffwa, wthan thz fulkompnas SpV 467. - med personens ack. och inf. föregången av till at. ägher han. .. at mana fok til at wt köra diäfwlin aff sinne siäll SvKyrkobr 56. - (?) än weSTh thu ekke aat hwat osynlighom trappom thässin wosdomen manas ällir röris (moveratur) SpV 423. 5) bedja, anropa, åkalla. abs. thön signadha roos (ɔ STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUds moder) ther plägher at mana for syndogha vini sina STen. I SmåST på Fsv.">Vis sten 8.
mana
7) med personens ack. och prep. um. " eskil. . manadhe hnanom högheleghir om nokor ärindhe hanom waaro til lagsdh" STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 256 (1467).
mana
9) inmana, föra ss gånge,. wii säghie thöm (ɔ de på STockholms slott belägrade) oc til llyff och swndh. .. ok ingenSTadz ath mana vtan her i STocholms STaasdh, ther the forwarae äre mdh liiff och gotz Rydberg Tr 3: 491 (1502). " at fongerne skole manes aff byn oc til vpsale" STb 5: 252 (1519).
mana
1) genom maning el. besvärjelse utdriva. tha manar han (ɔ präSTen) diäwlin förST wt aff bärne för än thz criSTnas SvKyrkobr 56. ib. 2) utkräva. en kar som kwnne mana honum (ɔ järnskattren) wth GPM 2: 171 (1504).
mana
3) utmana (till slagsmål o. d.).. .. drwkko the sig fulla, och manade the mina tiänare vt och slas med sig GPM 2: 404 (1501). - Jfrb eä, in-, til-, ut-mana ävensom omanadher och siälf-manter.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mane STb 4: 17 (1505) , 194 (1511). -ar. -adhe. -adher),
  • *mana in , = mana 9. han waar grypen och manat in pa biscops garden GPM 2: 21 (1508).
  • *mana ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back