Manadher

Old Swedish Dictionary - manadher

Meaning of Old Swedish word "manadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manadher Old Swedish word can mean:

manadher
L.
manadher
1) månad. " i mars manade" Sex ekon tr 263. ib 264. haffuer iak Aldrigh fath en penningh hwaske nw i marnadhen eller til förendhe GPM 2: 245 (1507). " hökana skwla ey mykith ätha wm augusti septembrj oc ocobrj maanadh" PMSkr 276. 2) måne, Jfr K. G. Ljunggren, Almanackorna och det svenska ordförrådet 46 ff. jtem skAl man oc vacta ad man före träth j fullom anade Sex ekon tr 263. - Jfr maio-, röto-manadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maanadher.
 • *manadha galin
 • manadhe- )
 • *manadha lön
 • maanadha- )
 • manadha mot ,
 • *manadhmotgalin ,
 • manahda siuka , f. menustration. the (ɔ: gräskar) wilyua ey waxa när the (ɔ: kvinnor) komma wide them oc mesth tha the haffwa sina manadha sywko PMSkr 352.
 • *manadha skipte , n. månadsperiod, månad. Se Sdw 2: 1266.
 • *manadha sold
 • maanada- )
 • *manadha sot ,
 • menustration SvKyrkobr 351. PMSkr 352.
 • *manadha tals (maanadha-),
 • *manadha thiänist ,
 • *manadhar mässa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back