Manare

Old Swedish Dictionary - manare

Meaning of Old Swedish word "manare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manare
1) förmanare. " bakin ok ekke änlithit, gaff thu thinom manara (monitori) ok radhgiffwara" SpV 290. 2) exorcist, innehavare en en av de fyra lägre ordinationsgraderna i den äldre katolska kyrkan. thridhia (wigxle) heter exorcista. oc är swa mykith som manare SvKyrkob 56. - Jfr namanare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back