Manare

Old Swedish Dictionary - manare

Meaning of Old Swedish word "manare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manare
förmanare. " hafwe stundom lät ordh swa som blidhir manare" Bir 3: 319. Kl 336. Su 174.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back