Manaþer

Old Swedish Dictionary - manaþer

Meaning of Old Swedish word "manaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manaþer Old Swedish word can mean:

manaþer
månad. "gauo enom manaþe nampn af hänna (Februas) nampne" Bu 9. " KLemming. 1862.">Allo försto naat februarii manaz ib. la han niio manaþa ii moþor liue" ib 61. " thenne manadher skKLemming. 1862.">Al idher förste manadher i aars räkninginne wara" MB 1: 306. " atta daghum for augusta manaþ" Bu 166. KLemming. 1862.">Al 4883. Bil 88. MB 1: 307. KL 349. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 17. wm. .. huar en maanadher aff KLemming. 1862.">Allom them aarom. .. kwnne aaträkkia. .. oc huart eth aar aff swa langom tima, oc huar en wikw aff the manadhan (för manadha el. manadhana) Su 333. Jfr byrghþa-, hKLemming. 1862.">Alf-, mai-, maia-, thors-, ytighia-manaþer.
manaþer
1) måndadsskifte. hwart manäþämot SD 5: 638 (1347). MB 1: 507. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 3. LB 1: 98. BS 36.
manaþer
2) messa som (i förening med gille) hålles en måndad efter någons död. tha manadhin är framlidhin (näml. efter dödsfKLemming. 1862.">Allet), tha haffuen manadha mot, som är wigilias mz ix leczer KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 93. " at capitulum. .. hade mit wtfärdhaöl, siwnmattamot, manadhamot oc aarsmot" SD NS 1: 563 (1406).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maanadher.
 • manadha barn ,
 • manadha blodh ,
 • manadha blods time
 • manadha blotz- )
 • manadha gamal ,
 • manadha ganger ,
 • manadha koster
 • manede- )
 • manaþa mot
 • manäþä-.
 • maanede moth BS 36 ),
 • manadha mots öl ,
 • manadha rensilse
 • manade- LB 7: 275. maanade ib 273),
 • manadha öl ,
 • manads sot
 • manatz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back