Mandödhe

Old Swedish Dictionary - mandödhe

Meaning of Old Swedish word "mandödhe" (or mandødhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mandödhe (mandødhe)
dödlighet bland menniskor, farsot af hvilken många menniskor dö. kom ther äpte een mykin mandödhe aff enne soth som kallas inguinaria Bil 709. ib 714, 876. lotho bygdin staa all ödhe som ther haffde warit en mandöde RK 1: 3129.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mandödhe may have also been written as mandødhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚦᚯᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back