Mandomber

Old Swedish Dictionary - mandomber

Meaning of Old Swedish word "mandomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mandomber Old Swedish word can mean:

mandomber
L.
mandomber
1) mandom, manniskonatur. " incarnacio thz är mandomsins anammilse" Mecht 98. jncarno. .. lekome äller mandom thagha GU C 20 (hand 2) s. 18. SvB 369 (b. av 1500-t.). 3) mandom, manlighet, duglighet. viltw sielff tage tin mandom ok goda ryckthe til vara for onda mäniskyor GPM 2: 402 (1500).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *mandoms anamilse ,
  • *mandoms gärning , f. om manlighet vittnade gärning. thet var engen mandoms gerning och kasta mith swärd i skarnith ATb 1: 285 (1468).
  • *mandomshet ,
  • *mandoms natur ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back